דילוג לתוכן

כנופיית שלטון החוק נגד כנופיית היידה ביבי: אהרון ברק, CHOCKBUSTER*

נובמבר 17, 2019

חיפשתי וחיפשתי, ובכל רחבי הרשת מצאתי רק שני ציטוטים לדבריו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, בכנס המשפט שנערך באוניברסיטת חיפה ביום חמישי שעבר.

ציטוט אחד נמצא באתר נידח למדי בשם "הידברות". השני ב"דה-מרקר", העיתון הכלכלי של "הארץ".

בעיתוני סוף השבוע התייחס לדברים בקיצור רב העיתונאי עמית סגל בטורו ב"ידיעות אחרונות."

במוצ"ש דיברה על הנושא בקיצור, בטלוויזיה, הח"כית איילת שקד, אך בלי להתייחס ישירות לדבריו של ברק ובלי להזכיר את שמו.

*****

אהרון ברק הוא חוק-באסטר. פצחן-חוקים עם קבלות.

אהרון ברק הוא הג'וקר של כנופיית שלטון החוק. האיש לכל עת, הסוכן לתפקידים מיוחדים.

הוא היה פרופסור, ככה שהוא חזק בתיאוריה. תגידו "משפט קונסטיטוציוני"? קטן עליו.

הוא גם היה יועץ משפטי לממשלה. להתעסק עם שרים ולשלוח הביתה ראש ממשלה מכהן? קטן עליו.

הוא היה שופט עליון ואף כיהן כנשיא במוסד הזה והוביל "מהפכה תחוקתית", מה שאומר: חוק שחוקקה הכנסת הוא בעיניו רק אופציה.

חוק-באסטר אהרון ברק: משתין מהמקפצה (צילום מהוויקיפדיה)

גם אם אינו נושא עוד בתפקיד רשמי, הוא בהחלט הכוהן הגדול של מערכת המשפט.

אם הוא רוצה, הוא יכול להשתין מהמקפצה לתוך בריכת החוק הישראלי. ואנשי החוק הניצבים למטה, הטובלים במי הבריכה הצלולים, לצד החוקים שחוקקה הכנסת, ושלכאורה מחייבים אותם, רק יגידו:

"עוד! תביא עוד!"

עובדה.

זה מה שקרה בכנס לענייני משפט, שנערך בחיפה ביום החמישי האחרון.

אהרון ברק השתין מהמקפצה על החוק. ולא על סתם חוק. על חוק יסוד, בעל מעמד מיוחד, ושמו בישראל: חוק יסוד:הממשלה. **

סעיף 18.

*****

הסעיף הזה, 18, מביא את הסעיף לשונאי נתניהו. לכל כנופיית "רק לא ביבי", כולל שונאיו ושנואיו בפרקליטות.

הנה מה שכתוב בסעיף 18, סעיף קטן ומסכם (ד.)*:

"תיפסק כהונתו של ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום שבו פסק הדין (המרשיע, בעבירה שיש עימה קלון בלבד) נעשה סופי."

והנה מה שאמר אהרון ברק, על פי אתר "הידברות",בתשובה לשאלה, האם ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום חייב לפרוש:

"ככלל, זו הכרעה של היועץ המשפטי לממשלה. במקרה שהמצב המשפטי לא ברור ויש קשיים משפטיים – ולדעתי זהו אכן המצב – מוטב להותיר את ההחלטה לבית המשפט".

שני משפטים תמוהים ביותר, בלשון המעטה.

מה משמעות הביטוי "ככלל" בדבריו של ברק?

מי צריך "כלל" לא ברור, כשיש חוק מפורש?

מה משמעות דבריו של ברק, "במקרה שהמצב המשפטי לא ברור ויש קשיים משפטיים" – כשלא מדובר בסתם חוק, אלא בחוק יסוד?

מאיפה מביא ברק את האפשרות שמדובר ב"הכרעה של היועץ המשפטי לממשלה", בשעה שאין למעמדו של היועץ המשפטי בממשלה לנוכח החוק הזה שום זכר באותו חוק יסוד:הממשלה?

וחמור מזה: מה פתאום "להותיר את ההחלטה לבית המשפט", כשיש חוק יסוד מפורש?

תפקידו של בית המשפט להכריע, אם נתניהו אשם או לא; אם יש קלון במעשיו, במקרה שהורשע (כי אם אין קלון, הוא יכול להמשיך בכהונתו); ומה יהיה עונשו.

בחוק יסוד הממשלה לא מוזכר בית המשפט אפילו ברמז, בכל מה שקשור למועד או לנסיבות שבהן תופסק כהונתו של ראש ממשלה, מלבד אותו פסק דין סופי וחלוט. ליועץ המשפטי ולבית המשפט אין שום סמכות בכל מה שנוגע לכל מועד אחר בהליך המשפטי, בהקשר של הפסקת הכהונה.

הגשת כתב אישום? תחילת המשפט? שלב הראיות? אין שום התייחסות לשלבים האלה, בחוק יסוד:הממשלה, ככל שהדברים נוגעים להפסקת כהונתו של ראש ממשלה מכהן.

אם נתעלם מאפשרויות לא סבירות, כגון שאהרון ברק איבד את זכרונו ו/או את שפיותו, אנו נותרים עם הסבר חמור ביותר לדבריו של ה"כוהן הגדול" אהרון ברק:

הוא קורא לסילוקו המהיר של ראש ממשלה בישראל מתפקידו – תוך הפרת חוק מפורש וברור!

באולם שבו אמר ברק את דבריו, ישבו והאזינו משפטנים רבים. משפטן ראיין אותו, לא שאל אותו שאלת המשך ולא ביקש מברק לבאר את דבריו התמוהים.

לא דווח על שום מחאה. איש לא רטן. איש לא שאל שאלה. האמירה החצופה של אהרון ברק עברה שם, בכנס המשפטנים באוניברסיטת חיפה, כאילו כלום.

שתיקה כהודאה? משפטנים ישראלים, ומהבכירים שבהם, סבורים גם הם, כמו ברק, שכדי להשיג מטרה פוליטית מובהקת, כמו סילוקו של ראש ממשלה מתפקידו, כשהוא אינו נושא חן בעיניהם, מותר להפר חוק? או אפילו צריך להפר חוק!?

אם לא, איך זה שהם שתקו ושותקים, כשהכוהן הגדול שלהם משתין על החוק מהמקפצה?

מוזר ביותר.

אפילו מפחיד.

*****

ואגב, שלא יהיה מקום לספק: מדובר במלחמת כנופיות.

הכבוד שרוחשים לחוק, או לאמת כלשהי, ראש הממשלה נתניהו וכנופיית "היידה ביבי" שלו, אינו גדול יותר מהכבוד שזוכים להם החוק והאמת מצד "כנופיית שלטון החוק" וכנופיית "רק לא ביבי."

זוכרים מה אמר נתניהו לפני בחירות מועד א' בחודש אפריל השנה, כששאלו אותו אם יש בדעתו להתחמק ממשפטו?

"אני לא עוסק בזה", הוא אמר.

ואחרי הבחירות מועד א' ומועד ב', התברר, שבעיקר בכך הוא עוסק.

בנסיונות לחמוק משלטון החוק.

בנסיונות לחמוק ממשפטו.


*שובר-חוקים

**חוק יסוד: הממשלה

18.    (א)  הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עמה משום קלון; החליטה הכנסת כאמור, יראו את הממשלה כאילו התפטרה עם קבלת ההחלטה.

          (ב)  בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין כאמור בסעיף קטן (א), תחליט ועדת הכנסת של הכנסת בדבר המלצתה לענין העברת ראש הממשלה מכהונתו ותביא את המלצתה בפני מליאת הכנסת; לא הביאה ועדת הכנסת את המלצתה בתוך המועד האמור, יעלה יושב ראש הכנסת את הענין לדיון במליאת הכנסת.

          (ג)   ועדת הכנסת והכנסת לא יחליטו בדבר העברת ראש הממשלה מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניהן.

          (ד)  לא הועבר ראש הממשלה מכהונתו לפי סעיף זה ופסק הדין כאמור בסעיף קטן (א) נעשה סופי, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום שבו פסק הדין נעשה סופי.

עריכה

From → כללי

<span>%d</span> בלוגרים אהבו את זה: