דילוג לתוכן

בוודאי שיהדות חשובה ממתמטיקה, בהרבה

ספטמבר 14, 2016

בשנת 1961 התמנה הפרופ' חיים חנני כמשנה לנשיא הטכניון, ומיד הציע להנהיג במוסד לימודים הומניים. עמיתיו הפרופסורים לעגו לו. אין די זמן  ללימודי הטכנולוגיה, אמרו לו, ואתה מציע לבזבז את זמנם היקר של הסטודנטים על הומניזם?

מה עשה חנני? כינס 100 סטודנטים באחד האולמות והציג להם בוחן פתע ובו שאלה אחת: לאיזו אינפורמציה אתם זקוקים כדי לבנות צינור שיוביל דם מאילת לאשדוד?

הסטודנטים התייחסו לשאלה בכל הרצינות. תשובותיהם נגעו לצמיגות הדם, לטמפרטורות הקרישה, לזרמים חשמליים תת קרקעיים וכו'.

חנני הביא את התשובות לאספת הפרופסורים, והצביע על העובדה שאף סטודנט אחד לא שאל לשם מה צריך צינור שיוביל דם מאילת לאשדוד.

הפרופסורים השתכנעו ולימודים הומניים הונהגו בטכניון.

זה היה סיפור ידוע בזמנו, שנחשב לאגדה אורבנית (ומתברר שלא היא), במסגרת הביקורת על התקופה הטכנוקרטית. זו שבה התוצר של החינוך הוא סוג של רובוט משכיל, המתוכנת לפתור שאלות טכניות, בלי להתעניין בפרטים שוליים, כמו ערכים אנושיים, מוסר, קדושת החיים וכו'.*

*****

ועכשיו קבלו מה שאמר פרופסור אחר, אלברט איינשטיין, על יהדות:

בעיני מהות תפיסת העולם היהודית היא חיוב החיים של כל היצורים. לחיי היחיד יש משמעות רק אם הם משמשים לייפוי ולעידון חיי כל היצורים החיים. החיים הם קדושים. זאת אומרת שהם הערך העליון וכל שאר הערכים כפופים לו. קידוש החיים העל-אישיים מביא לכיבוד כל דבר רוחני – תכונה אופיינית במיוחד למסורת היהודית.

היהדות אינה אמונה.  האלוהים היהודי אינו אלא שלילת האמונה התפלה. תוצאה דמיונית של חיסולה… גם ברור ש"לעבוד את האל" משמעו "לעבוד את החיים". למען מטרה זו לחמו ללא לאות טובי בניו של העם היהודי ובייחוד הנביאים וישו.

משום כך אין היהדות דת טרנסצנדנטית (שעניינה במה  שהינו מעבר לעולם שבו אנו חיים). עניינה הוא רק בחיים שאנו חווים, הניתנים לתפיסה במידת האפשר, ולא בשום דבר אחר.

לכן ספק בעיניי אם אפשר לקרוא לה דת במובן המקובל, מה גם שהיהודי אינו נדרש להאמין (לדעתו זו של איינשטיין היה שותף גם  הפרופ' ישעיהו לייבוביץ), הוא רק חייב לקדש את החיים במובן הבלתי אישי…

במצוות קידוש השבת נכללים באופן מפורש גם בעלי החיים. דבר זה מוכיח באיזו מידה נתפסה התביעה לסולידריות עם כל החי כאידיאל.  התביעה לסולידריות עם כל בני האדם באה לידי ביטוי אף ביתר שאת, ולא מקרה הוא שהתביעות  הסוציאליסטיות באו  בחלקן הגדול מיהודים.

מידת חיותה של תודעת קדושת החיים בעם היהודי מתגלה יפה מאוד במשפט קטן שוולטר רתנאו (יהודי שהיה שר החוץ של גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה ונרצח על ידי לאומן גרמני) ביטא פעם בשיחה עמי: '"כשיהודי אומר שהוא יוצא לציד להנאתו – הוא משקר". אי אפשר לבטא בדרך פשוטה מזו את  תודעת קדושת החיים כפי שהיא חיה בעם היהודי.**

שר חינוך נפתלי בנט: לימודי יהדות

שר חינוך נפתלי בנט: לימודי יהדות

איינשטיין, זה ברור מן הדברים שלעיל, לא היה יהודי מאמין. מה שנקרא "דתי". אבל את המהות של היהדות הוא הבין היטב, ודבריו גם אינם מקוריים. רבים מאוד מחכמי היהדות ומפרשניה תפסו כך את מהותה, כפי שהבין אותה גם איינשטיין.

אין לי ספק, שאילו נשאל איינשטיין אם תיתכן איזו תגלית מדעית, אם יתכן איזה משפט מתמטי העולה בחשיבותו על תפיסה מלאה והפנמה מלאה של המהות הזאת של היהדות, היתה תשובתו ברורה.

*****

ברור שאיני מקבל את הבחנתו של איינשטיין, בדבר מהותו המדומיינת של האלוהים שבו מאמינים היהודים, "האלוהים היהודי אינו אלא שלילת האמונה התפלה. תוצאה דמיונית של חיסולה". איינשטיין היה סבור, שמרגע שהבין מה שמבקשת היהדות להביא לאנושות, אפשר  להיפטר מן הסולם – מן האמונה ומן האל שהוא מושאה.

והתוצאה של העמדה המתייהרת הזאת ידועה היטב. אלברט איינשטיין נעשה שותף בכיר לאחד הפשעים המחרידים ביותר נגד האנושות, אם לא הנורא שבהם מאז ומעולם: פיתוח הנשק הגרעיני.

התברר שתובנות מדעיות ואינטלקטואליות, גם של גאון  כמו איינשטיין, אינן מספיקות.

בשעת מבחן, מנוער מאמונה וחף מאלוהים, התברר הפרופ' איינשטיין כאחד מ-100 הסטודנטים של הטכניון, אלה שנכשלו במבחן של הפרופ' חיים חנני.

*****

בטח יש מי שמהרהרים עכשיו:  מה החוכמה במה שגילה איינשטיין על היהדות ומהותה? האם אין זה מובן מאליו שהחיים הם חשובים מאוד? קדושים אפילו?

ובכן, ממש לא מובן מאליו.

פרשנים של התנ"ך מהסוג האנטישמי הרגיל, טוענים שסיפור העקידה הידוע מהתנ"ך, מעיד על אכזריותו של האל שבו מאמינים היהודים, זה שציווה על אברהם לטבוח את בנו יצחק על המזבח כדי לרצות את אלוהים.

בעוד שהאמת היא הפוכה. הסיפור הזה בא לומר שהאלוהים, כפי שתופסת היהדות, אינו מבקש לו קורבנות אדם. שהוא דוחה את המנחה הזאת. שקדושת החיים האנושיים עומדת גם מעל לפולחן הדתי.

משום כך, למשל, מעולם לא נאמרה ביהדות מילת ביקורת על האנוסים של תקופת האינקוויזיציה בספרד ובפורטוגל, שנאלצו להמיר את דתם כשהיה איום על חייהם. רק הבנה וחמלה התגלו כלפיהם.

אבל הערך הזה, של קדושת החיים האנושיים, לא איפיין את האמונות הדתיות האליליות שקדמו ליהדות, ושרווחו עד אמצע האלף הראשון לספירה.

והערך הזה גם לא מאפיין את האמונות הדתיות ואת האידיאולוגיות הרווחות ושולטות בעולם עד עצם היום הזה.

לא את הנצרות, לא את האיסלם, ובטח לא את האידיאולוגיות החילוניות והאתאיסטיות  של כנסיית הסכל המדעיסטית.

מתברר שאצלם, במיוחד אצל האחרונים, יש ערכים נעלים יותר.

ממש כמו בתקופה הפגאנית.

ממש כמו במאה שעברה, כולל שלוש האידיאולוגיות חסרות האלוהים שהביאו לטבח הגדול ביותר בתולדות האנושות מאז ומעולם.

כולל הפצצה של אלברט איינשטיין.

*****

אין זה מפתיע, לכן, שעיקר מבקריו של שר החינוך נפתלי בנט, המבקש להרחיב את לימודי היהדות שיזכו להם גם תלמידים בחינוך הממלכתי , באים מן הזרם הזה, כנסיית הסכל, ובמיוחד מאגף השמאל המזוייף.

מנהיג החמאס עיסמאיל הנייה: קדושת המוות

מנהיג החמאס עיסמאיל הנייה: קדושת המוות

לכאורה נאורים, לכאורה מתקדמים, לכאורה הומניסטים.

אבל בפועל?

אחד מהם תומך ברצח נפשע של יהודים, כי זו "זכותם" ו"חובתם" של הפלשתינים. גם כשהוא יודע – ואולי דווקא משום שהוא יודע –  שבמהלך נסיונות הרצח האלה נפגעים ונהרגים במיוחד פלשתינים, שהוא, כאילו, אוהד אותם. כי קורבנות אדם הם חלק מהפוליטיקה של המוות שהוא דוגל בה.

אחת מאותו סוג ממליצה לילדים פלשתינים ליידות אבנים (שזה ניסיון רצח), ולאחרים ללמוד בבתי הספר איך מצלמים כהלכה את התוצאות המדממות של ניסיונות הרצח האלה. גם כשהיא יודעת – ואולי דווקא משום שהיא יודעת – שעיקר הקורבנות נמנים על הילדים מיידי האבנים. הפלשתינים.

כי פלשתינים מתים, מצולמים לצורכי התקשורת המערבית הרקובה והמושחתת ותעשיית הסנאף המחליאה שלה, הם חלק מהפוליטיקה של המוות והסנאף שהיא דוגלת בה.

היפוכה של היהדות.

כשבית המשפט הישראלי העליון החליט לאחרונה שרופאים רשאים, או אף מצווים לעמוד בשבועתם ולהציל את חייהם של שובתי רעב – סוג של הפגנה פוליטית – מי יצא נגד ההחלטה, כעניין המובן מאליו?

התשובה ברורה: כוהני כנסיית הסכל, בעיקר מענף השמאל המזוייף. "חופש הביטוי", "זכויות האדם", ועוד כל מיני קשקושים בקומקום של התקינות הפוליטית והפוסט-קולוניאליזם, חשובים להם הרבה יותר מקדושת החיים.

כל אלה וחבריהם לדעה הם משרתים נאמנים של תעשיית המוות והסנאף.

שותפיו של מנהיג החמאס עיסמאיל הנייה, מבית המדרש של האחים המוסלמים (בית הגידול של אל-קאעידה ושל דאעש) שהסביר:

"אנו אוהבים את המוות כמו שאויבינו (היהודים) אוהבים את החיים."

לא פלא שהם מתעבים כל כך את קדושת החיים מתוצרת היהדות, והרעיון של השר בנט לצנינים בעיניהם.

——————————————————————————————

*הסיפור המלא מובא בבלוג של העיתונאי זאב גלילי.

**אלברט איינשטיין, רעיונות ודעות, תרגמו מגרמנית: דוד זינגר ויכין אונא, הוצאת מאגנס 2005, 258 עמודים. הספר יצא לאור במקור בשנת 1954, שנה לפני מותו של איינשטיין.  המובאה   מעמודים 109/10.

——————————————————————————————-

עוד בנושא הזה, בשלושה  פוסטים שכתבתי על המתייוונים, כאן וגם פה ואף שם.

 

 

 

התגובות סגורות.

<span>%d</span> בלוגרים אהבו את זה: