Skip to content

הקליניקה של "הארץ": לא (רק) בהמות – (גם) פסיכים!

יוני 21, 2015
טיפול מטעם הקליניקה של "הארץ"

טיפול מטעם הקליניקה של "הארץ"

אז אם חשבתם שהימין זה סתם "צ'חצ'חים" (דודו) או "אספסוף" (תיקי), או "מנשקי קמעות ואנסים" (גרבוז), או "בהמות" (קוטלר), נראה שלא לקחתם בחשבון את החידושים המדעיים האחרונים, שאותם, איך לא, מביא לכם עד הבית העיתון לאנשים חושבים – "הארץ".

ומי אם לא הד"ר ג. לוי מבאר לכם את העולם על פי מיטב החידושים המדעיים של ימינו בתחומי הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה.

הסברים מבעבעים מתחום הנפש

הסברים מבעבעים מתחום הנפש

וכך, סוף סוף, באדיבות הקליניקה של המו"ל עמוס שוקן (ויש המשך), נמצאת לנו הבחנה מדיצינלית. כבר לא זורקים מילים סתם, עכשיו זה רישמי, מנותח, מוסבר וברור:

הימין פשוט פסיכי!

הכותרת של המאמר המדעי היא כמובן "בטיפול", כדי שנבין את האופי התראפואידי של ההבחנה. די לקללות ולגידופים, די לחובבנות הפשטנית של כל מיני אמנים. עכשיו הגיעה הפרשה לשולחנם של המומחים מתוצרת "הארץ", וכאן הכל מקצועני לאללה.

חולשת התוקפים ומצבם המעורער

חולשת התוקפים ומצבם המעורער

"בטיפול".

מה זה ההשתוללות הזאת של האנשים המוזרים האלה מן החברה הישראלית, שואל את עצמו המומחה לענייני הנפש ד"ר לוי, לנוכח סתם יצירות אמנותיות זניחות כמו ההצגה על רוצחו של החייל משה תמאם בתיאטרון אל מידיין וכמו הסרט על על רוצחו של ראש הממשלה רבין בפסיטבל הירושלמי (יצירות שבסך הכל מפארות  -"מאנישות" – שני רוצחים נתעבים במיוחד. למה ההמון הישראלי הנבער הזה הזה לא מנדב בכיף את כספי המיסים למען האמנות הטהורה הזאת)?

עלה נידף...אלימה ותוקפנית

עלה נידף…אלימה ותוקפנית

ותשובתו של המומחה לענייני הנפש רצינית וברורה. תסביכים, עניינים נפשיים, היסטריה, רגשי נחיתות. מאלה נובעים כל גילויי הדורסנות התוקפנית, כל סימני הפאשיזם, כל האלימות הדורסנית שהוא מזהה אצלנו.

ומה הכי מצחיק? קבלו קטע מתוך ראיון שהעניק מו"ל "הארץ" עמוס שוקן ושהתפרסם בסוף השבוע האחרון בעיתון "מקור ראשון". הנה תשובתו של המו"ל לאחת השאלות:

צריכת התרבות של השרה

צריכת התרבות של השרה

"אולי בגלל שאני לא מרגיש שנאה לאף אחד, אני לא מבין למה מתעסקים כל הזמן בעניין של שנאה. נכון שההתבטאויות בפייסבוק ובטוקבקים לפעמים מזעזעת, אבל אני חייב להגיד שאני לא מרגיש שנאה כלפי המתנחלים, לא שנאה כלפי החרדים, לא כלפי אף אחד. אני מקווה גם שהעיתון לא משדר שנאה. שנאה היא לא אחד מהכלים ש'הארץ' צריך להשתמש בו".

ובכן, האין זה ברור לכל קורא ולכל קוראת,  ששום שנאה אינה מניעה את הד"ר ג. לוי בהבחנות שלו לגבי הימין ולגבי הרוב בישראל? האם זה לא ברור שהוא בא מאהבה כשהוא מתאר את הימין ובעצם את הרוב הישראלי במילים כמו (לפי הסדר):

רגשות הנחיתות והתסביכים

רגשות הנחיתות והתסביכים

"התקפות פרועות", "רגשי הנחיתות"(פעם ראשונה), "התסביכים" (פעם ראשונה), "מצבם המעורער", "גילויי הדורסנות", "נתקפת בהיסטריה", "רגשי הנחיתות" (פעם שניה), "ישראל…אלימה ותוקפנית", "הפופוליזם וסימני הפאשיזם", "משהו מרושע", "ההתקפות שלוחות הרסן", "הרוב הדורסני" (פעם שניה), "התסביכים"(פעם שניה), "ורגשי הנחיתות" (פעם שלישית), "מעידה על נחיתות" (פעם רביעית ואחרונה. מעניין איזה תסביך שקשור לרגשי נחיתות מפעם בד"ר לוי) – כל אלה ועוד מתוך מאמר בן 400 מילים בלבד!

אכן, גילויי אהבה נוסח "הארץ"

או, נכון יותר, עוד מאמר אחד מבין רבים כל כך, המבטאים את הפוליטיקה של השינאה, שעיתון "הארץ" מוצף בה עד צוואר.

שוב ההתנשאות הגזענית המכוערת (הנחיתות של האחרים, הימין והרוב הישראלי), תוך חזרה מאוסה לתקופות החשוכות ביותר של הבולשביזם הטוטאליטרי, זה ששלח את מתנגדיו לבתי המשוגעים, בעוון זה שהם "פסיכים" כביכול. תסביכים…רגשי נחיתות…היסטריה…פחחח.

 

מודעות פרסומת

התגובות סגורות.

%d בלוגרים אהבו את זה: