Skip to content

"ישראל ביתנו" והעמותות כמשל – שחיתות מקיר אל קיר כנמשל

דצמבר 29, 2014

אחד הסיפורים המשעשעים ביותר הזכורים לי, אפרופו עמותות ואפרופו שחיתות, הוא הסיפור על הח"כ והשר לשעבר פסח גרופר המנוח, איש הציונים הכלליים, ואחר כך הליברלים והליכוד. איש המושבה הוותיקה עתלית, איש שמח וחייכן ואיש רעים להתרועע, שהיה ח"כ, בין השאר בוועדת הכספים, וסיים את תפקידו הפוליטי כשר החקלאות בממשלתו של יצחק שמיר.

בהיותו ח"כ בוועדת הכספים, עסק גרופר, ככל חברי אותה וועדה, בהעברת כספים לעמותות שונות.

אחת העמותות האלה היתה "עמותת איכרי המחר" – סחתיין על השם – "של" – עיצרו את נשימתכם – "עתלית".

ומה שהיה נחמד וגם מיוחד בעמותה הזאת של עתלית, היתה העובדה שממלאי תפקידים שונים בעמותה – זאת אומרת מקבלי שכר, ושכר לא רע, אגב, היו כמה וכמה מקרובי משפחה קרובים במיוחד של הח"כ ואחר כך השר פסח גרופר.

וגם האחרים נמנו על מקורבי המשפחה, חבריה ונאמניה.

כך שמה, בעצם, היתה "עמותת איכרי המחר של עתלית"?

בפועל היא היתה צינור להעברת כספים – כספי ציבור, כספי מדינה, כספי מיסים שנגבו מהציבור כולו – לידי משפחת גרופר מעתלית ונאמניה במושבה.

לעמותה היה אמנם שם מפואר, אבל בדרך כלל יש לעמותות מהסוג הזה שמות מפוארים.

ואף אחד לא חשב שיש משהו לא סביר, שלא לומר משהו לא חוקי או יסוד פלילי, בכך שהח"כ גרופר מצביע בוועדת הכספים כדי להעביר כספי ציבור לבני משפחתו במושבה.

שהרי, כשמה של אותה אופרה ידועה – קוזי פון טוטה – כך עושות כולן. כלומר – כל המפלגות, כל חברי המפלגות. כי כדי  שח"כים נוספים של וועדת הכספים יצביעו למען העברת כספי הציבור למשפחת גרופר מעתלית (לא די לצורך חשוב זה בקולו היחיד של הח"כ המנוח, הציוני הכללי גרופר) הצביע גם גרופר בשבילם: בשביל הח"כ מאגודת ישראל שהעביר כסף לבני משפחתו הקרובים או הרחוקים, או לחברי מרכז המפלגה המצביעים למען ח"כ מסויים ממפלגת העבודה ולהם עמותה עם שם מצלצל משלה, או למען חברי מועצה של מרצ העסוקים בכל מיני פעילויות חשובות למען הציבור (אבל למה שיעשו זאת בחינם?), וכן הלאה.

כולם מחופרים יפה בעמותות בעלות שמות מצלצלים.

וכך זה עובד, כפי שמתברר לנו עתה (ובלי לנקוט עמדה באשר לחפותם או לאשמתם של החשודים, העצורים והמעוכבים מ"ישראל ביתנו" ובנותיה) – עד היום הזה.

כל אחד והעמותות שלו.

העמותות האלה מכונות מלכ"רים (מוסדות שלא לכוונות רווח), חה-חה-חה.

והן חלק ממה שמכונה בכלכלה "המגזר השלישי".

המגזר הראשון הוא הציבורי:

ממשלה, רשויות מקומיות, הסתדרות.

המגזר השני הוא העיסקי:

חברות ועצמאים שמבקשים לעשות רווחים.

והמגזר השלישי, שמכונה לפעמים גם "החברה האזרחית", הוא של "המלכ"רים" הללו.

*****

כמה זה יוצא?

הנה כמה נתונים מעניינים וחשובים:

לפי נתוני מכון ראות, היקפו של "המגזר השלישי", בישראל גדול כפליים (!) מגודלו ב-22 מדינות מפותחות אחרות.

מעניין למה.

בשנת 2009   היווה תוצר המלכ"רים 5.9% מהתוצר המקומי הגולמי. התוצר עמד באותה שנה על 725 מיליארדי שקלים (במחירים שוטפים), ופרוש הדבר שהמלכ"רים גילגלו באותה שנה 42.8 מיליארדי שקלים.

במלכ"רים היו באותה שנה  375 אלף משרות שכיר, שהיוו 13.3% מכלל המשרות במשק.

שנת 2009, יש לזכור, היתה שנת משבר כלכלי קשה.

שנה קודם לכן, ב-2008, הועסקו ב"מגזר השלישי" לא פחות מ-613 אלפי שכירים.

פרט מעניין: רוב עובדי העמותות המלכ"ריות באים מהערים תל אביב וירושלים. רק מיעוט קטן מהעובדים מגיע מהפריפריה.

מעניין למה.

*****

אשתקד היו 33,000 עמותות רשומות, כמחציתן פעילות.

מתוכן, מציינים לנו, נמצאו תחת פיקוח וקיבלו אישור של מנהל תקין 8,200 ארגונים.

מתוך זה כ-4,500 מלכ"רים.

זאת אומרת – איש אינו יודע באמת מה מתרחש במחצית בערך מהארגונים הפעילים של "החברה האזרחית".

כר פורה לשחיתות במימדים אדירים.

עשרות מיליארדים שאיש אינו ידוע מה בדיוק נעשה עימם.

זה בהנחה האופטימית שאפשר לסמוך על הדו"חות שמגישות העמותות "המסודרות".

אלה שקיבלו אישור של "מנהל תקין"

הנחה אופטימית ביותר.

*****

על פי נתוני המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון, העמותות עוסקות בתחומים הבאים:

26 אחוז מהארגונים עוסקים בתחומי דת.

16 אחוז ברווחה ובריאות.

16 אחוז בתרבות ופנאי.

15 אחוז בחינוך ומחקר.

12 אחוז בפילנתרופיה.

והשאר, 15% –  בשינוי חברתי, שיכון ופיתוח ועוד.

לא נמסרה החלוקה בין התחומים לפי סכומי הכסף המגיעים לכל אחד מהם.

*****

ומאיפה מגיע הכסף לארגוני המגזר השלישי?

53% מתמיכה ציבורית.

34% מהכנסות עצמאיות (דמי חבר ופעילות כלכלית)

13% מתרומות.

כמה מתוך זה  תרומות מהארץ? כמה מחו"ל? אין נתונים.

*****

זוכרים את תוצר הארגונים של המגזר השלישי מ-2009 – 42.8 מיליארדי שקלים?

לפי החלוקה כאן, שולטים הפוליטיקאים לסוגיהם – מהממשלה, מהרשויות המקומיות ומההסתדרות, ב22.8 מיליארדי שקלים מתקציבו של המגזר השלישי.

ואילו בעלי ההון – ברור שרוב "התרומות" מגיעות מהחברים האלה – שולטים ב-5.6 מיליארדי שקלים מתקציבו של המגזר הזה.

מי שחושב שיש משהו מקרי בכך שעשרות מיליארדי שקלים – בכל שנה – מסתובבים להם כך סתם בשטח בלי שום פיקוח, בלי דו"חות מסודרים, בלי ניהול תקין –

-שיקום.

כי המגזר השלישי, זאת יש לדעת, היא "החצר האחורית" של הפוליטיקה הישראלית.

כי מי, אתם חושבים מתפרנס מאלפי העמותות  העוסקות בתחום הדת (26% מכלל ארגוני המגזר השלישי), עשרות אלפי מועסקים חרוצים?

קבלו את התשובה, באחריות:

שם תמצאו את העסקנים והמצביעים של קדושוני ש"ס ודגל התורה, הצדיקים החסודים של הבית היהודי, וגם קצת דוגמיות מחובשי הכיפות של הליכוד והעבודה.

ומי הם אלה, סבורים אתם,  שאליהם מעבירים הפוליטיקאים מוועדת הכספים של הכנסת וממשרדי הממשלה השונים, באמצעות "העמותות",  את הכספים לצורכי רווחה ובריאות, תרבות ופנאי, חינוך ומחקר וגם פילנתרופיה ושיכון ופיתוח?ובכן, ברור: לכיסי העסקנים שלהם מן המרכזים, המועצות והוועידות, הם ובני משפחותיהם, וכן גם קבלני קולות ומצביעים נאמנים של המפלגות, הכל לפי מפתחות מדוייקים למדי:

כל משרד ממשלתי והעמותות שלו, על פי זהותו של השר העומד בראש וגם קצת לאחרים לפי הסכמים קואליציונים קודמים ועתידיים, בשיטת יד רוחצת יד ולשון נופל על לשון וכסת"ח תחת כסת"ח.

ולאן זורמים כספי העמותות העוסקות ב"שינוי חברתי" – אם לא לכיסי הקמראדים הנאמנים של המפלגות העוסקות בדיוק בתחומים ערכיים אלה – כמו מרצ או חד"ש ובל"ד?

רוצים רשימת שמות של המוטבים?

ממש לא בעייה.

חפשו את ממלאי התפקידים בגיידסטאר.

חפשו גם מי רשום שם כעורכי הדין של אלפי העמותות המגישות דו"ח.

קבלו הבטחה:

שום הפתעות אין בסיפור.

מה שהתגלה עכשיו אפרופו "ישראל ביתנו" הוא רק קצה הקרחון, שאותו נוח, משום מה, לחשוף כרגע.

אבל האמת היא שכולם-כולם עובדים בשיטת "איכרי המחר" של הח"כ גרופר המנוח.

וזה לא סתם שהעיתונות הממוסדת ככלל, לא מעוניינת לחשוף את הסיפור האמיתי כולו.

נוח להם לעסוק ב"ישראל ביתנו" בתור התפוח הרקוב.

כי גם העיתונאים הישרים והצדיקים בעסק.

זוכרים למשל את הכנס השנתי של העיתונאים באילת?

מי יבדוק מיהו זה המממן את הכנס החשוב הזה? על חשבון מי הם עושים שם חיים בבתי המלון ובבופטים? מי משלם את שכר מנחי הפאנלים הרבים מספור?

כמה עיתונאים, ביניהם חשובים, מועסקים על ידי כל מיני "עמותות" מפוקחות ובלתי מפוקחות? עושים בשבילן כל מיני עבודות? מנחים פאנלים? מרביצים הרצאות בתשלום יפה?

יד רוחצת יד.

לשון נופל על לשון.

כסת"ח תחת כסת"ח.

שחיתות ממוסדת מקיר לקיר.

 

 

מודעות פרסומת
4 תגובות
 1. אסוציאציה הקשורה לעתלית. לפני מיליוני שנים, במסגרת כתבה עיתונאית, הייתי במשרדו של מהנדס העיר המקומי. על הקיר הייתה מפה של אזור השיפוט, עם שטחי פיתוח עתידים. השווי הכספי ברור לחלוטין. ברור למי היה את המידע הזה.

  אהבתי

  • כן, די סביר ש"איכרי המחר" מאתמול הם בדיוק הנדל"ניסטים של היום.

   אהבתי

   • מנחמי בן-ציון permalink

    מאפיהו .

    אם כך הדבר ואכן כך הדבר ,אזי ליברמן לגמרי צודק ,שהיועץ המשפטי

    לממשלה בנוהג איפה ואיפה .לפי הנחיות גלויות או מרומזות והוא

    חלק חשוב בשחיתות . "אם בארזים נפלה שלהבת ,מה יגידו אזובי

    הקיר" . ר' איך מטופלים אצלו חושפי שחיתויות . אסון לאומי .

    אהבתי

 2. בן ציון, ברור שהוא צודק.

  אהבתי

התגובות סגורות.

%d בלוגרים אהבו את זה: