Skip to content

איך העבירו יאיר לפיד והחתולים השמנים מיליארדי דולרים מתא א' ("הרווחים הכלואים") בארנקם לתא ב' ("הקלות במס") בארנקם

דצמבר 1, 2013

ההטבות שמחלק לפיד לעצמו ולחבריו בעשירון העליון גדולות פי 26 מההטבות שיקבלו ממנו אנשי מעמד הביניים

כשהחליט יאיר לפיד לקחת על עצמו את תפקיד שר האוצר, נהגתי כרגיל, דהיינו שכל אחד זכאי עד לא הוכח אחרת, לכן, קידמתי בברכה את המנוי, ועשיתי כמיטב יכולתי כדי לתדרך את שר האוצר החדש, בסידרה ארוכה של רשומות, שש במספר, תחת הכותרת "דו"ח שירמן".

יש לי חשד עמום ששר האוצר החדש קרא בעיון את עצותי, ואיך אני יודע? כי הוא עשה בדיוק ההיפך.

העצה הראשונה שלי היתה, שלא ייכנס ללחץ. והוא כמובן נלחץ כטמפון. עצתי השניה היתה שילמד לקרוא תקציב. על פי התנהלותו, הוא עדיין אינו יודע לקרוא תקציב. הצעתי שיצא מהקטע השל "מעמד הביניים" כי הוא שר האוצר של כלל האוכלוסיה. אך הוא עדיין תקוע ב"מעמד הביניים" שלו. הזהרתי אותו מפקידי האוצר שינהלו אותו כרצונם, והם ניהלו אותו, מנהלים אותו וינהלו אותו גם להבא. הצעתי שיקח לו איש אמון המבין בכלכלה שאינו אינטרסנט – ויש לו אנשי אמון המבינים בכלכלה, אך הם אינטרסנטים מובהקים של האחוזון העליון ומפרפרים את השר על פי האינטרסים שלהם ושל מעמדם. הצעתי לו שיטפל בעתודות המט"ח המנופחות (הכסף שיש לנו מתחת למזרון) והוא לא עשה דבר. הצעתי שיזהר מקיצוצים, שימנה לעצמו דובר, וכן הלאה, 23 עצות, והאחרונה שבהן – שלא ימהר בהגשת התקציב.

והוא עצמו מעיד עכשיו ששגה בהגשת התקציב.

אך גם אחרי שהודה בטעותו, מעידים צעדיו שהוא עדיין מתברבר.

*****

בפוסט הזה אעסוק בעצה מספר 16, מאפריל השנה, שניתנה ברשומה מס. 5 תחת הכותרת "זהירות – המיסים".

וזה מה שכתבתי באפריל השנה, מילה במילה:

"לפני קצת יותר משבוע פרסם משרד האוצר, ובעקבותיו העיתונים, את הנתונים על גביית המסים בחודש מארס – וברבעון הראשון של 2013 כולו. ואני הקטן חושש, כבוד שר האוצר, שאם סמכת על הכותרות שהעניק האוצר והעניקו העיתונים למידע שפרסמו בעניין חשוב זה, ולא נכנסת ממש לפרטים, יתכן שאתה חי בטעות גדולה לגבי המגמה הנוכחית במשק.

מה שמשרת כמובן את המטרות הקבועות של פקידי האוצר, וצר לי לומר, גם של הממונה עליך בממשלה; אלה הדוגלים דרך קבע ב"צעדים אמיצים", כאשר המילה "אמיצים", מבחינתם, אומרת שמדובר בצעדים הנכנסים עמוק לכיסי האזרחים, ומדרדרים את השירות הניתן להם מטעם ממשלתם הנאמנה.

הכותרות שהופיעו בעיתונות דיברו בדרך כלל על גידול גדול בגרעון, על ירידה בגביית המיסים "ברבעון האחרון" וכו'. אך אתה, שר האוצר, נסה-נא להתעלם מן התיאורים התעמולתיים האלה ולהתבונן לרגע בגרפים הבאים, שמשום מה מצאתי אותם רק בתחתית נתוני האוצר, אך כלל לא בעיתונים, שכן הם היו עשויים לחרב לחסידי "הצעדים האמיצים" את התיאוריה".

DSCF5127

מן הטבלאות שהוחבאו  ניתן היה ללמוד עוד באפריל על מגמת ההתאוששות במשק

את הדברים האלה כתבתי על סמך הגרפים שהביא האוצר ושהוחבאו מידיעת הציבור, ואולי גם מידיעת שר האוצר. כבר הנתונים של חודש מרס הצביעו על התאוששות במשק. כלומר, לא היה צורך ממשי בקיצוצים גדולים מדי, או בהכבדות על המיסים.

ועכשיו מודה גם שר האוצר בטעות (למעשה היתה זו הטעייה).

אבל לא מתקן אותה.

*****

המספרים חד משמעיים. לא משאירים מקום לספקות. מי שנהנים מהטעות המתוקנת הם החתולים השמנים, החמדניים והעשירים של המשק הישראלי. את  כספי "הרווחים הכלואים" מעביר שר האוצר בעיקר לכיסיהם, בתואנה המגוחכת  והשקרית שהוא מיטיב עם מעמד הביניים כדי להועיל למשק.

שר האוצר כבר הוכיח פעם שאינו יודע מה הוא שח כשהוא מדבר על מעמד הביניים, כשדיבר על הכנסה בסך עשרות אלפי שקלים של הגב' ריקי כהן מחדרה.

ועכשיו הוא מוכיח שעדיין הוא חי בטעות.

צריך להציץ בטבלאות המובאות כאן למטה, כדי להבין מה עושה שר האוצר למשק הישראלי.

מה שאפשר ללמוד מהטבלה שלמעלה, שמקורה בדה-מרקר, הוא שכל אלה שמשכורתם ו/או רווחיהם עולים על 20 אלף ש"ח לחודש, הם הנהנים העיקריים: הכנסותיהם, כתוצאה מביטול שיעורי המס שנקבעו ל-2014, יגדלו בשיעורים שבין  1.4% ל-2%.

לכל היתר מתבטלת העלאת מס של 1% בלבד.

20,000 ש"ח של שכר/הכנסה לחודש מקנים כרטיס כניסה לעשירון העליון בישראל, הכולל את האחוזון השליט ואת הסנג'רים שלו מהצמרות של ההירארכיות השלטוניות, הכלכליות, המשפטיות, התקשורתיות, האקדמיות והתרבותיות. בקיצור: החתולים השמנים למיניהם.

וכמה זה בכסף?

הטבלה הבאה מתייחסת לנתונים משנת 2009, ומקורה בעבודה שהוגשה לוועדה של הכנסת על ידי הכלכלנית אילנית בר ביולי 2011.

תצלום0253

כפי שניתן לראות בשורה הלפני-אחרונה, העשירון העליון באוכלוסיה משלם 73.6% מכלל תשלומי מס ההכנסה. כל חמישה העשירונים האחרים, אלה של "מעמד הביניים", משלמים ביחד 26.4% מתשלומי מס ההכנסה. 4 העשירונים התחתונים לא משלמים כלל מס הכנסה. הם לא מגיעים לסף המס.

ומה זה אומר בכסף? הנתונים המספריים החדשים ביותר שמצאתי מתייחסים לשנת 2011 והרי הם לפניכם:

ביצועי  2011

תשלומי מס ההכנסה לשנת 2011 הסתכמו בקרוב ל-95 מיליארדי שקלים (שורה שלישית מלמעלה).

הבה נניח, לשם קלות החישוב, שתשלומי מס ההכנסה בשנת 2014, כאשר יחולו ההטבות של לפיד, יסתכמו ב-100 מיליארדי שקלים.

שמתוכם ישלם העשירון העליון לבדו 73.6 מיליארדי שקלים (לפי השיעורים של 2009 מהטבלה של אילנית בר) אחרי הנחה של 1.4% לשוכני התחתית של העשירון העליון, והנחה של 2% לרובם הגדול.

זאת אומרת, הטבה של בערך 1.4 מיליארדי שקלים, המתחלקים ל-800 אלף אוכלוסיו של   העשירון העליון (8 מיליון תושבי המדינה לחלק ל-10) –  הטבה של 1,750 ש"ח לשנה לכל עשיר ועשיר.

ואילו  חמשת העשירונים של מעמד הביניים (אלה המצויים בין העשירון העליון ובין 4 העשירונים התחתונים שאינם משלמים מס הכנסה), 4,000,000 במספר, יזכו בממוצע בהנחה של 1% על תשלומי מס כוללים של 26.4 מיליארדי שקלים.

כלומר,  264 מיליוני שקלים (1% מ-2.64 מיליארד) המתחלקים ל4 מיליוני הדיירים של מעמד הביניים – 66 ש"ח בדיוק לכל אחד ואחד.

כלומר: כל אחד ואחד בעשירון העליון  יזכה מידי שר האוצר יאיר לפיד בהטבה הגדולה  פי 26 (וקצת יותר)  מכל אחד ואחד במעמד הביניים האומלל.

וזה מידו של שר האוצר יאיר לפיד המתיימר לדאוג למעמד הביניים!

תתארו לעצמכם מה היה קורה אילו היה לפיד נגד מעמד הביניים!

ומה באשר לאנשי האחוזון העליון? השמנת? הדובדבן שבקצה הקצפת של העשירון העליון? איפה שיושבים לבטח לפיד, נתניהו ועוד כמה מחברי הממשלה, בכירי האוצר ובנק ישראל, בית המשפט העליון ובכירי התקשורת ושאר החתולים השמנים?

ברור שההטבה שלהם בשנת 2014 תהיה גדולה פי 100 ויותר מהפירורים  העלובים שזורק לפיד לבני מעמד הביניים, אלה שלהם הוא דואג כביכול.

רוצה שנאמין שההטבה בסך 264 מיליוני שקלים שהוא זורק לעבר 4 מיליוני האנשים במעמד הביניים תעודד את המשק לצמיחה.

חה-חה.

*****

לפני כמה שבועות פרסמתי כאן כיצד, לפי לדעתי, צריך לחלק את הסכום הזה, 3.4 מיליארדי שקלים של הרווחים הכלואים שהשתחררו, כשהמפתח פשוט מאוד: ככל שמצבו של אדם ומצבה של משפחתו גרוע יותר, וככל שהוא נמצא נמוך יותר בסולם החברתי, ראוי שיזכה בנתח גדול יותר מהרווחים הכלואים.

לזה אני קורא צדק.

הכל כדי לתקן מעט את אי השיוויון, שבישראל הוא מהגרועים בעולם.

ולפיד, כרגיל, עשה ההיפך מן הנכון, מן הצודק, מן הראוי והישר ואף השתמש בשקר, שכביכול הוא דואג למעמד הביניים ולצמיחה במשק.

בעוד שהוא דואג לחזירון העליון.

לפי ההצעה שלי, ארבעה העשירונים התחתונים היו צריכים להתחלק ב-2.25 מיליארד מכספי הרווחים הכלואים.

אצל לפיד הם לא מקבלים שקל אחד.

לפי ההצעה שלי, חמשת העשירונים של מעמד הביניים היו אמורים לקבל לידיהם 1.15 מיליארדי שקלים.

אצל לפיד הם המקבלים 264 מיליוני שקלים.

לפי ההצעה שלי העשירון העליון לא זכאי לכלום.

לפיד מחלק לו 1.4 מיליארדי שקלים.

זוהי ממשלת זדון.

מודעות פרסומת
%d בלוגרים אהבו את זה: