דילוג לתוכן

ילקוט הכזבים של השמאל המדומה (1): הטיעונים של אוכלי הנבלות בשם המסכנות והסניליות

נובמבר 26, 2012

עוד הפילוסופים היוונים, ובעקבותיהם הלוגיקנים הרומאים ועוד אחריהם כמה אחרים, ידעו לאבחן שורה די ארוכה של טיעונים כוזבים ונתנו בהם שמות וסימנים. אחד הטעונים הכוזבים הידועים ביותר נושא את השם  ARGUMENTUM AD IGNORANTUM   – הטיעון בשם הבורות. טיעון זה נפוץ ביותר הן בקרב השרלטנים המנסים להוכיח בדרך כוזבת שאין אלוהים, והן על ידי השרלטנים  המנסים להוכיח בדרך הכזב שיש אלוהים.

צורתו הכללית של הטיעון היא זאת:

א. אין שום הוכחה מדעית לקיומו של אלוהים.

ב. מכאן שאין אלוהים.

או מהצד השני:

א. אין הוכחה מדעית שאין אלוהים.

ב. ומכאן שיש אלוהים.

את הטיעון הזה, על שני צדדיו, תמצאו מככב בכל האתרים המדעיסטים המנוהלים על ידי כוהני כנסיית השכל,  וכמובן באתרים המנוהלים על ידי המיסיונרים החדשים של הפסוודו-יהדות.

הטיעון הזה בשם הבורות גם חביב ביותר על השרלטנים  המתכנים "הארכיאולוגים החדשים", מסוגם של הפרופסורים ישראל פינקלשטיין, נדב נאמן ודומיהם.

למעשה, הטיעון בשם הבורות הוא אבן הפינה של התיאוריה המפוצלחת שלהם.

הטיעון שלהם בשם הבורות הולך כך:

א. אין הוכחה ארכיאולוגית לקיומם של אברהם, יצחק או יציאת מצרים.

ב. מכאן שמדובר במיתוסים גרידא. אברהם ויצחק? יציאת מצרים? אין דבר כזה.

הכזב שבטיעון בשם הבורות שקוף לגמרי, ומתמצה במשפט האומר: אין מביאים ראייה מן ההיעדר. אך באקדמיה הישראלית המוזרה הכל הולך. נא לזכור שמדובר במושב קבע של פוסט-מודרניסטים, ניאו מרקסיסטים ועוד סוגי משנה  של שרלטנים מקצועיים המושלים שם בכיפה ומשימתם העיקרית היא להרחיק מהצלחת על מי שאינו נמנה על הכת שלהם – כנסיית השכל, אגף השמאל המדומה.

שר הפנים החמאסי מציין לשבח את הנשים הפלשתיניות המתות

זה לא מפתיע, כמובן, שהאקדמאים  השרלטנים האלה לא מהססים להשתמש בטיעונים שכבר לפני אלפי שנים ידעו הלוגיקנים שהם כוזבים.

הדבר  נובע מהיחס המזלזל שלהם כלפי האמת.

נא לזכור שלפי הפוסט-מודרניסטים האמת היא בסך הכל מחמאה שאדם נותן לדיעותיו.

ולפי המרקסיסטים או הניאו מרקסיסטים מדובר באיזה חלקיק דיאלקטי חמקמק וגמיש של מבנה העל.

ולכן אין שום בעייה, שטיעון כוזב בשם הבורות, יזכה את המשתמש בו במשרה ובתואר המכובד של ראש חוג או  של ראש מכון באוניברסיטה של תל אביב.

או בפרס של חצי מיליון דולר על ספר שיש בו יותר טיעונים כוזבים ממה שיש בו מראי-מקום.

עד כאן רק הקדמה  צמחונית לעניינה העיקרי של הרשומה הזאת.

יש לפחות יצחק אחד שהארכיאולוגים החדשים טרם מכחישים את קיומו. זהו יצחק לאור, אחד הכוהנים הגדולים של השמאל המדומה המקומי, הכותב ב"הארץ". כבר עסקתי כאן פעם במעשה רמייה בולט ביותר שלו – כשלא היסס להודיע שישראל, היא עצמה, היתה זו שפתחה באינתיפאדה השנייה  בתחילת המילניום.

מה שמשתמע מטענתו של לאור, אם נשתמש בטיעון לוגי תקף לגמרי – REDUCTIO AD ABSURDUM, הבאה אד-אבסורד,  הוא שישראל מילאה את מקומם של שני הצדדים באותו עימות אלים שנקרא אינתיפאדה ב': ישראל היא שפתחה בהתקוממות של ערבים ("התנערות"- אינתיפאדה בערבית) – נגד עצמה!

ואילו הפלשתינים, אלה שלמרבית הפלא נתנו לאותו אירוע שישראל פצחה בו את שמו ושהתגאו במהלכו בניצחונות מרעישים ומרשימים- מה היה תפקידם בכוח?

שר הפנים החמאסי מציין לשבח את הילדים הפלשתינים המתים

ובכן, תפקידם, כרגיל, היה זה של  קורבנות חסרי מעש, חסרי רצון, פאסיביים לחלוטין, מטומטמים שעושים בהם מניפולציות, כלי משחק בידי הקולוניאליסטים הציונים הזדוניים.

בקיצור: ממלאים  בהכנעה את תפקידו הקלאסי של הערבי בחזונו של הגזען האשכנזי המצוי מן השמאל המדומה המקומי.

טוב, זו רק תזכורת, לא אעסוק כאן שנית באותה איוולת לאורית. כבר השחתתי עליה די מילים.

אז היום צץ לנו לאור בדמותו כאוכל נבלות, אחד מסידרת הצבועים והדיות המשגשגים בגן החיות של "הארץ" , בתפקידו  כשרת של ה-BDS.

תחת הכותרת "הכנות לקציר הבא", מבקש לאור להצדיק את הכותרת  הראשית של עיתונו מיום שישי האחרון, ואת הספקטקל הגראפי  מעמוד 10,  שבהם עסקו אוכלי הנבלות מ"הארץ" בחומר החביב עליהם ביותר – דמם של הפלשתינים החפים מפשע, סנאף במיטבו.

קבלו את לאור דהיום:

"טוב עשה "הארץ" כשפירסם את טבלת המבצעים ואת מניין ההרוגים בשני הצדדים בשנים האחרונות, כי הישראלים שוכחים. כל זריעת אש חדשה מכסה על שדות המוות הקודמים. מי בכלל חושב על אלפי אמהות ואבות פלסטינים שקברו בנים… אין סיכוי לשקט בהקשר כזה, שבו אתה זכאי, בשם "הזכות להגנה", לחנוק, להצר, לחסל, להגביל, לרושש, לקבוע לילידים מה כן ובעיקר מה לא. איך זה שנשכחים המוני המתים הפלסטינים? דמם זול בעיני הישראלים. בתוך המסגרת הקולוניאלית הזאת, מוגנים הישראלים גם מפני קישורי סיבה-ותוצאה: "הם התחילו" הוא הרישיון לשכוח. אפילו הטבלה שפירסם "הארץ" לא מנתה, הכחישה, את מניין החיסולים, שהביאו לירי, שגרר "מבצעים" וקטל המוני. אבל עד כמה מסתבך כל ירי, ועד כמה תלויה המלחמה בהדק פזיז, אפשר לראות בדרך שהחלה המלחמה האחרונה. ילד פלסטיני נהרג בחילופי אש, קצין צה"ל איבד גפיים, אחר כך הרגו חכמינו את ג'עברי, וברור היה שהחיסול הזה אמור להביא למלחמה."

שימו לה, כמה פעמים מזכיר לאור בקטע אחד קטן את המילים מוות, להרוג, לקבור, חיסולים, לחנוק, קטל, וכמובן הדובדבן בקצפת של כל אוכל נבלות: :"לד פלשתיני נהרג".  בלי ילד פלשתיני הרוג הם לא זזים.  פורנוגרפיה של המוות בשיא תנופתה. סנאף  נוטף דם.

שר הפנים החמאסי מציין לשבח ילדים פלשתינים מתים

דם של מי? של פלשתינים זכים, קורבנות פאסיביים של תאוות הרצח הישראלית המשתוללת, לפי חזונו הרגיל  של הגזען האשכנזי המצוי מהשמאל המדומה.

כבר לקלאסיקנים היה שם לטיעון הכוזב הזה של יצחק לאור, שהוא גם הטיעון הכוזב של עיתונו. אלפי שנים לפני שבאו "הארץ" ופרשניו לעולם, כבר קראו היוונים  לטיעון השקרי שלהם   ARGUMENTUM AD MISERICORDIAN (מיסרי – מסכן, קורדיאן – לב, רגש) זהו הטיעון הכוזב בשם  המסכנות, או בשם הרחמים.

והנה מהותו של הטיעון הכוזב הזה:

מיסכן אני – סימן שאני צודק!

וכלל לא משנה ללאור ולדומיו, שהפלשתינים הם הגורמים  למיסכנותם – בדיוק משום שהם יודעים שכך, ורק כך, יוכלו לטעון לצידקתם, ואף יוכלו לשכנע בטיעון חסר השחר שלהם  את האידיוטים השימושיים ברחבי העולם, תוך היעזרות במוטציה הישראלית.

שהרי טיעון תקף לצידקתם אין להם.

לכן הם חייבים להשתמש בטיעונים כוזבים.

השקר הוא ברירת המחדל של השמאל המדומה ובעלי בריתו. אין להם ברירה אלא להשתמש בו. אין שום אמת העומדת לצידם.

ולכן, האידיוטים השימושיים בין שהם מאירופה או מאמריקה ובין שהם מהארץ ומ"הארץ", הם האחרונים להבחין בטיעונים כוזבים, והם הראשונים להשתמש בהם.

הרצון והצורך לשחק את המסכנים בכל מחיר, הם שגרמו לשר הפנים הפלשתיני מטעם החמאס, פתחי חאמד, לומר את המילים המפורשות, בנות האלמוות,שכבר הבאתי כאן לא פעם, ואמשיך להביא שוב ושוב בכל פעם שאיזה אידיוט שימושי יביא שוב ושוב את ה- ARGUMENTUM AD MISERICORDIAN שלו.

קבלו את חאמד:

"העם הפלשתיני פיתח שיטות הרג משלו. המוות אצל העם הפלשתיני הפך לתעשייה, שמצטיינות בה הנשים ומצטיין בה כל מי שעל פני האדמה הזאת. מצטיינים בה הזקנים. מצטיינים בה לוחמי ג'יהאד ומצטיינים בה הילדים. לפיכך הם (הפלשתינים) יצרו מגן אנושי מהנשים, מהילדים, מהזקנים ומלוחמי הג'יהאד כנגד מכונת ההפצצה הציונית. אנו שואפים למוות כשם שאתם שואפים לחיים."  (ערוץ אל-אקצה של החמאס,9.02.2009)  ויש גם ביוטיוב .

והנה, למרות שזה ברור כל כך, אין ברור מזה, יכול אידיוט שימושי כמו לאור לבוא ולהטיל על ישראל את האשמה למסכנותם של הפלשתינים.

ויכול עיתונו לסמוך על תאוות הסנאף של התקשורת המערבית,צרכנית נאמנה של תעשיית המוות של החמאס.

לאור יכול להטיל את האשמה על מותם של אלפי פלשתינים על ישראל בזכותו של טיעון כוזב נוסף. הקלסיקנים לא הספיקו למצוא שם לטיעון הכוזב הזה, אז תרשו לי: זהו ה-ARGUMENTUM AD SENILIUM. הטיעון בשם הסניליות.

כי איזה עוד טיעון יכול להביא לאור לשיכחתו המוזרה, להתעלמותו מהעובדות הידועות לכל, בלי שיצא נבל  מנוול ושקרן מוחלט?

שר הפנים החמאסי מסביר את ההבדל בין יהודים ובין פלשתינים 

בשום מקום במאמרו הוא לא מציין את מה שידוע לכל: שהרוב הגדול של הפלשתינים שהרג צה"ל בעשור האחרון, הם שכירי חרב של כל מי שהיו מוכנים לשלם להם כדי להרוג יהודים, ובשנים האחרונות  – זוהי איראן. הם עסקו במלאכתם זאת תוך שיגור אלפי רקטות ואלפי פצמ"רים ("הארץ" לא ספר פצצות מרגמה) תוך פיגועי התאבדות והשארת מטעני נפץ מאחוריהם, והריגת יהודים בכל צורה שהתאפשרה להם. כמה אלפים נהרגו על הדרך, מתוך עשרות האלפים ברצועת עזה שזו מלאכתם, עבודתם העיקרית ומקור פרנסתם.

ועכשיו לשאלה מעניינת, בהנחה שלאור בכל זאת אינו ממש סנילי, עדיין: איך מרשה לעצמו יצחק לאור – איש לגמרי אינטליגנטי, רהוט, משורר, סופר, אינטלקטואל, מרצה, עיתונאי, מבקר, עורך, זוכה פרסים, יו ניים איט – להסתבך בכאלה שקרים שקופים, טיעונים כוזבים ואבסורדיים ומעשי רמייה לשמם, שהוא מפרסם בשמו בעיתון היוצא בארץ, וחשוף לעיני כל קורא עברית?

אין לו בושה?

התשובה פשוטה: יצחק לאור הוא חלק מהשמאל המדומה המקומי. מדובר בקבוצת אוכלוסין זעירה, שלמעשה איבדה קשר כמעט לחלוטין עם הציבור הישראלי. נדמה לי שלאור עצמו כתב על כך לא פעם והוא בהחלט מודע לבעייה. הקבוצה הזאת חייה כאן תוך ניתוק רגשי עם עמה, שלא לומר שינאה עמוקה. רבים מהם עם דרכונים זרים בהיכון. אין להם את מי לשכנע פה, מלבד את המשוכנעים. אלה מפוזרים בכמה גיטאות רוחניים קטנים, באקדמיה, בתקשורת ובשירות הקרנות הזרות, במיוחד קרן פורד האנטישמית הפועלת כאן באמצעות הקרן החדשה לישראל. הם עובדים בלהזיק לעמם ככל יכולתם. לאור, כחלק מהקבוצה הזאת, הפועל בעיתון "הארץ",  כותב אמנם בעברית, אבל זה רק בתור תירוץ, תואנה. בזכות הפרסום בעברית אפשר לתרגם את המאמר ולפרסמו במהדורה האנגלית של העיתון. שם, לפי תפיסתם של אדוני "הארץ" הוא עושה את העבודה. גורם את הנזק העיקרי. משרת את תעשיית החרם על ישראל.

התגובות סגורות.

%d בלוגרים אהבו את זה: