דילוג לתוכן

גיוס החרדים והמחאה: יהדות ניו-אייג', תוצר של הסכמים קואליציוניים רקובים ומושחתים

יולי 15, 2012

העמדה החרדית הסרבנית בקשר לגיוס בחורי הישיבות נופלת כבר על המישור הבסיסי ביותר, על מישור היחסים שבין אדם לחברו. תלמיד הישיבה החרדי  ההולך אחרי רבניו כסומא בארובה, כמוהו כמי שבא אל עמיתו, אזרח כמוהו, שיכול להיות בן משפחתו, עצמו ובשרו, ובכל מקרה הוא בן עמו, עצמו ובשרו, והוא אומר לו כך:

אתה, חמור חמורותיים שכמוך, בעוון זה שאתה חילוני וכופר או בעוון זה שאתה דתי-ציוני המתחזה להיות יהודי, תלך לעבודת הצבא כשימלאו לך 18 שנה ותגן עלי מפני אויבי מבקשי נפשי. ואחרי שתשתחרר מן הצבא, חמור חמורותיים שכמוך, תלך לעבוד ותשלם מיסים בשפע, ומן המיסים האלה תפרנס אותי: תפרנס אותי בישיבה כשאני לומד ומקבל קצבה על חשבון עבודתך, ותפרנס מאותו חשבון את משפחתי שאתחתן ואוליד ילדים – והיה סמוך ובטוח שאוליד די ילדים עד כדי פרנסתי.

אתה טמבל ולכן תשרת, ואילו אני אשב ואלמד, או לפחות אהיה רשום כלומד. כי לפי שאני חרדי, יש לי זכויות יתר.

אתה לך ותיהרג למעני על גבולות המדינה.

ואני אלך ואיהרג למענך באוהלה של תורה.

אתה תקבל מצבה על הקבר, ואני אקבל קיצבה לחיות עליה.

אתה תזכה להספד מאיזה רב בזכות שירותך הצבאי.

אני, בע"ה, אולי אזכה למשרת רב בזכות שירותי באוהלה של תורה.

זו העמדה שאליה דוחקים הרבנים והפוליטיקאים של החרדים את צאן מרעיתם. טועים ומטעים. תועים ומתעים. חוטאים ומחטיאים. לא מדובר בעמדה יהודית. לא מדובר בעמדה דתית. מדובר בעמדה של נבלים ברשות התורה. מדובר בעמדה מנוערת מכל אמת ומכל הגינות, שחצנית ומתנשאת, טפילית, יהירה וחצופה.

העמדה הזאת כולה דיבור מופקר.

מי שנוקטים עמדה כזאת, מי יאמין לתורתם?

נאמר: דרך ארץ קדמה לתורה. וכן נאמר: אין תורה בלי דרך ארץ, ואין דרך ארץ ללא תורה.

ומכאן שמי שאין בו דרך ארץ, תורתו בטלה ומבוטלת.

בעמדה החרדית הסרבנית אין אפילו שמץ של דרך ארץ. כולה רשעות טהורה של מי שאומר: "לכם ולא לו." ולפי שאין בהם דרך ארץ, מה שווה כל תורתם? מי יאמין בה?

אבותיהם וסביהם של בעלי העמדה הזאת עדיין שירתו בצבא, ועדיין עבדו, כי אצלם עדיין נהג הכלל שדרך ארץ קדמה לתורה.

אבל אצל החרדים החדשים שלנו כבר נוהג כלל אחר. דרך ארץ קדמה לתורה? זה היה פעם. עכשיו נוהג כלל אחר: תורה קודמת לדרך ארץ.

 ואף יותר מזה:

תורה במקום דרך ארץ.

לא יהדות, לא דת, סתם עושים נבלה בישראל.

אני משתגע מכל הטמבלים, שלוקחים ברצינות תהומית כזאת את איומי הרבנים החרדים  ומשרתיהם, כאילו היה לא תהיה. כאילו אי אפשר יהיה ליישם שום חוק גיוס לחרדים. כאילו יתמלאו בתי הכלא  בכלי קודש ששירות בצבא הוא בשבילם ייהרג ובל יעבור.

איזה שטויות.

כמו טטלך הם ילכו לצבא.

מה שהמדינה תחליט שהוא חוק, הם יבצעו.

כי אם לא, אפשר לסגור את המדינה.

וגם תלמיד הישיבה הטיפש ביותר, ורבו המטומטם ביותר, מבינים שעדיף שילך תלמיד הישיבה לצבא, ולא שיסגרו את המדינה. כי אם תיסגר המדינה, גם על בהונותיהם היא תיסגר.

אלה  המתנבאים עכשיו בשירות הרבנים החרדים והפוליטיקאים שלהם, וטוענים שאין מצב לגייס חרדים,  מזכירים לי את הטמבלים (לעתים קרובות אלה אותם הטמבלים עצמם) שלקחו ברצינות את דברי הרבנים של הימין הלאומני, שהודיעו לנו רק לפני כמה שנים שההתנתקות מרצועת עזה לא תקום ולא תהיה. שעוצו עצה ותופר. שלא יפונה יישוב אחד מגוש קטיף, כי כך אמר הרבי הזה והרבי ההוא, רבנים חשובים וגדולים בתורה אחד-אחד.

 הטמבלים האמינו. החילוניים והחילוניים למחצה, והרוחניקים למיניהם והעיתונאים שביניהם, כולם האמינו.

הם באמת חשבו שתהיה פה מלחמת אחים בגלל ההתנתקות, שהארץ תרעד ושאר שטויות. הם לא הבינו שלאותם רבנים מתנבאים אין שום פטנט. שהם ראו מהרהורי ליבם. שהם נשאו את שמו לשווא והתיימרו לדעת את רצון האל ואת תכניתו, בשעה שבפועל הם עסקו בסך הכל בתעמולה פוליטית קטנה.

וכך גם הרבנים החרדים של ימינו אלה, שאומרים שהיה לא תהיה ושהארץ תרעד.

פוליטיקה קטנה. תעמולה זולה.

אין להאמין להם.

אין שום תקדים, ביהדות לדורותיה, למפלצת החברתית והמוסרית שהם יצרו פה. מעולם בתולדות העם ובתולדות הדת לא התקיים מעמד כזה, של לומדי תורה הפטורים מן העבודה, מן השירות הלאומי ומעבודת הצבא. מעמד של אנשים שתורתם אומנותם ושוולדנותם-אומנותם. זו תופעה חדשה לגמרי. יהדות חדשה לגמרי. סוג של יהדות ניו-אייג'. יהדות של גורואים הקוראים לעצמם רבנים.

יהדות שהיא יצירה של הסכמים קואליציוניים רקובים.

ספק יהדות. ספק גדול ורב.

לא לחינם הזהיר רבי צדוק: לא תעשה תורתך קרדום לחפור בו.

לא לחינם אמר רבי שמעיה (מהצמד שמעיה ואבטליון): אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות.

רבנים גדולים אמרו את הדברים האלה. רבנים גדולים בהרבה מאותם רבני משתמטים ומתבטלים של ימינו, הם והח"כים שלהם.

בהיותם רבנים גדולים, הבינו צדוק ושמעיה את הפיתוי ואת הסכנה שבחיי הרב-גורו. זה המתפרנס מעבודת התיווך שהוא עושה, בין הבורא ובין מאמיניו. מתפרנס מזה שהוא מייצג את האל בפני מאמיניו, ומזה שהוא מייצג את המאמינים בפני האל. רב-מתווכים ותו-לא.

מנהיגת המחאה דפני ליף מפגינה בבני ברק:  לצד הרבנים והפוליטיקאים (צילום  ערן עוז, מתוך J14)

הרבנים הגדולים מן העבר, אלה שאת תורתם מלמדים ולומדים (כביכול) בישיבות,  ידעו, שגם הרב או המורה הגדול ביותר, אינו יכול ללמד אלא מה שהוא יודע.

אם הרב  הוא נפח והוא סנדלר, יהיו גם תלמידיו נפחים וסנדלרים. ואם הרב  הוא מתווך, יהיו גם תלמידיו מתווכים. כלומר:

כמו הרב שלהם יעשו תורתם קרדום לחפור בו.

כמו הרב שלהם, יאהבו את הרבנות וישנאו את המלאכה ויתוודעו לרשות.

אלא שמבחינת שמעיה ומבחינת צדוק, נטישה של הנפחות והסנדלרות למען הרבנות כמוה כנטישת היהדות, וכהתחצפות מול שמיים.

כי מי שעושה תורתו קרדום, בטלה תורתו ונותר ובידו קרדום קהה וחסר שימוש.

ראשונים הזהירו מפני ההשתמטות ומפני ההתבטלות.

ואחרונים מכשירים את ההשתמטות ואת ההתבטלות.

אחרונים עשו תורתם קרדום לחפור בו. אחרונים מחטיאים את הרבים ומלמדים אותם לשנוא את המלאכה ולאהוב את הרבנות. אחרונים מתוודעים אל הרשות ורוקמים איתה עיסקות רקובות כדי שתפרנס אותם אותה רשות. ומעמידים לצורכי אותה רשות את אצבעותיהם המונפות בהצבעות, למען יוכל הקפיטליזם החזירי שהם שותפיו לחמוס  גם  את צאן מרעיתם.

אם ראשונים כבני אדם,  אחרונים כחמורים.

היהדות שלהם היא תוצר של הסכמים קואליציונים רקובים בין חמור חמורותיים ובין עגלה מלומדה. מי יאמין לתורתם בשעה שהיא אומנותם. מי יאמין לתורתם בשעה שהיא משמשת בידם תירוץ להשתמט מן הצבא ולהתבטל מן העבודה.

אני לא יודע מתי בדיוק סיימה מנהיגת המחאה דפני ליף את תפקידה ההיסטורי, ואם היה רגע מדוייק כזה. אך אין לי ספק שאותו אחר-צהריים בשבוע שעבר שבו התייצבה דפני ליף, המנהיגה והתחבושת, בעיר הקודש בני ברק כדי להזדהות כביכול עם החרדים שממשלת הקפיטליזם החזירי מבקש לגייס אותם לצבא, היה רגע מכונן שכזה.

יותר נכון, רגע מהרס שכזה.

הרגע שבו התייצבה מנהיגת המחאה לצד ההשתמטות ולצד הבטלנות, לצד הטפילות וההתבדלות, לצד היוהרה וההתנשאות של מנהיגי החרדים ואדוניהם.

והכל תחת סיסמאות של אחדות. לא יפרידו ולא יסכסכו בינינו, היא אמרה.

נראה שלי שליף מעולם לא הבינה, ובוודאי שאינה מבינה עדיין ואולי לא תבין לעולם את משמעות העובדה, שבתחילתה גרפה המחאה אהדה ותמיכה מצד 85% או 90% מן הציבור.

פירושו של המספר הזה היא, שרוב עצום של החרדים היו בעד המחאה. זאת אומרת: נגד הרבנים והפוליטיקאים שלהם עצמם. החרדים עצמם היו נגד אלה העושים יד אחת כדי לשבת  בקואליציות הנצלניות של הליכוד או של העבודה, אלה הנהנים ממנעמי השלטון ומכל השאריות הנופלות לו מן הצלחת, בעלי ברית נאמנים וחרוצים של הקפיטליזם החזירי.

תמיכה של רוב גדול ועצום של החרדים במחאת הקיטץ שעבר,  הזדהותם עם הרוב הגדול והעצום של עמם, חילוניים ודתיים, יהודים וערבים, פירושה היה שהחרדים, גם הם, דוחים את ההתבדלות שכופים עליהם רבניהם וח"כיהם, שגם הם רוצים לצאת את ערי המסכנות שבהן הושיבו אותם מנהיגיהם הציניקנים.

ולכן, כשהלכה דפני ליף להפגין בבני ברק, היא לא עשתה זאת למען הקהל הגדול של החרדים. היא עשתה זאת בשירותם של מנהיגי החרדים. בשירותם של השר ישי ושל הח"כ זאב ושל הח"כ גפני, ושל הרב עובדיה ושל הרב שטיינמן, אלה הדוחקים את צאן מרעיתם לערי מסכנות ועושים ככל כוחם וככל יכולתם כדי לבנות חומות בלתי עבירות בין החרדים ובין העם.

דפני ליף הלכה להפגין בבני ברק למען ההשתמטות ולמען הבטלנות.

היא הפגינה ברמת גן בעד הסכמים קואליציוניים רקובים ומושחתים ותוצאותיהם ההרסניות.

דפני ליף, לכי הביתה, או תצטרפי לאיזו מפלגה ותיבלעי בתוכה. נמאס  מהשטויות שלך.

3 תגובות
 1. מנחמי בן-ציון permalink

  דפני ליף, עם הכושר שהיא מפגינה בהפגנות, יכולה לשרת בקרבי ,מי שבאמת
  רוצה לשרת, ימצא את מקומו.( ר' התנדבות של נכים). שירות החרדים בצה'ל ,
  יוכל להתבצע ,אך ורק בהבנות והסכמות .החרדים בטוחים ובצדק, ששמירת
  הזהות היהודית (לימוד התורה) היא ערך חשוב לקיומינו .לדעתי, רק צריך להגיע
  להסכמה על מספר לומדים מספק ,למטרה חשובה זו .

  אהבתי

 2. מנחמי,
  מהי אותה זהות יהודית שהיא ערך חשוב לקיומנו, ושאותה הם משמרים לדעתם ולדעתך? הם כלל לא לומדים תורה, כפי שאתה כותב. הם אפילו לא יודעים תורה מהי. מה שהם לומדים נועד בעיקרו לבדל אותם מן העולם שבו הם חיים ומן הארץ שהיא ארצם ומן העם שהוא עמם, ולשמור עליהם בעמדה ובמעמד המועדפים על ידי הגורואים הרבניים שלהם: שבויים משועבדים, שאינם יודעים חירות מהי למרות שכביכול יצאו ממצרים, שזקוקים לתיווך ביחסם עם הישות החשובה להם יותר מכל, שמתלבשים כפריצים פולניים ומלבישים את נשותיהם בלבוש נזירות בארץ החמה הזאת, שמשמשים שותפים פוליטיים לממשלה גזלנית ודינם שהם גזלנים כמותה, שנחבאים מאחורי גבם של אלה שהם קוראים להם "כופרים" וחיים על חשבונם. זו היהדות שיש לשמר, לפי דעתך?
  אני לא בעד זבנג וגמרנו. אבל אני בעד שמנהיגיהם של החרדים יכירו בעיקרון השיוויון ויפנימו אותו עמוק-עמוק. בלי זה יהיו לנו רק פשרות רקובות ועסקות מושחתות כמו עד עכשיו. ברור שנתניהו מעדיף לרקוד לפניהם "מה יפית", על פני האינטרסים של הרוב הגדול של העם שהוא אמור לשרת ולייצג.

  אהבתי

  • מנחמי בן-ציון permalink

   הזהות לשאלתך, היא מה שמבדיל בינינו לבין אחרים, שאינם בני בריתנו. שיחד
   נעמוד מול דורשי רעתנו, ללא ספקות וחששות . זהו הקשר החזק שמאחד קבוצות
   בני אדם ומאחד אותם לעם, על בסיס שפה, תרבות ,אמונה והיסטוריה משותפת,
   כדי להבטיח את קיומם. לימוד התורה הוא ערך בסיסי ראשון במעלה, לשימור
   זהותנו, בלעדיו כל שאר הדברים לא יחזיקו מים .זהו עקרון עליו מתבססים הדתיים
   שהוא נכון, אלא ביצועו לוקה בחסר ורחוק מהאידאל. כדי להלחם בליקויים האלה
   צריך קודם כל להבין זאת ,לעמוד על בסיס אחד ומכאן לצאת לתיקונם.

   אהבתי

התגובות סגורות.

<span>%d</span> בלוגרים אהבו את זה: